Voor sommige branches is het als werkgever verplicht om een pensioenregeling voor je werknemers af te sluiten. Binnen andere branches mag je dit als werkgever echter zelf beslissen. Waarom is het regelen van een collectief pensioen dan alsnog een slim idee? We zetten de voordelen van een pensioenregeling voor je op een rij.

Voordelen van een pensioenregeling voor de werkgever

Het regelen van een pensioenregeling lijkt misschien vooral een gedoe, maar het kan juist veel voordelen bieden voor jou als werkgever.

De verzorgingsgedachte

Vroeger heerste dit sentiment meer dan nu, maar nog steeds zien sommige werkgevers het als hun taak om goed voor hun werknemers te zorgen. Het is natuurlijk ook een mooie gedachte: door jou komt je werknemer goed terecht als hij of zij stopt met werken.

Goedkope vorm van belonen

Pensioen kan ook gezien worden als een vorm van beloning. Een soort salaris dus. Belonen in de vorm van pensioen is voor jou als werkgever goedkoper dan belonen in de vorm van salaris. Dat komt doordat de pensioenpremie volledig aftrekbaar is van de winst. Daardoor betaal je minder vennootschapsbelasting. Daarnaast hoef je over de pensioenpremie geen sociale lasten te betalen.

Talent aantrekken en binden

Een goede pensioenregeling is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Met goede arbeidsvoorwaarden trek je beter personeel aan en blijft dat personeel langer bij je. Voor de meeste bedrijven is talentvol en trouw personeel een groot goed.

Voordelen van een pensioenregeling voor de werknemer

Ook voor je werknemers is een collectief pensioen via jou als werkgever aantrekkelijk.

Belastingvoordeel

Als de werknemer zou worden beloond in de vorm van salaris zou hij of zij hier nu belasting over moeten betalen. Een pensioen kan worden gezien als een uitgestelde beloning. Pas als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt dit geld uitgekeerd en gaat de werknemer hier belasting over betalen. Op dat moment wordt het inkomen van de werknemer echter aangevuld door middel van de AOW. Over dat deel van het inkomen wordt geen belasting betaald. Dat betekent dat het inkomen van de werknemer op dat moment ongeveer gelijk is (vaak zo’n 90% van het salaris), maar dat hij of zij over een kleiner deel daarvan belasting betaalt. Hij of zij komt dan in een lagere belastingschijf terecht en betaalt uiteindelijk dus minder belasting.

Wat als de werknemer zelf zijn of haar pensioen zou regelen?

Als de werknemer zelf zijn of haar pensioen regelt geldt hetzelfde belastingvoordeel. Toch heeft een individueel pensioen enkele nadelen. De werknemer zal bijvoorbeeld zelf moeten betalen voor het pensioenadvies. Daarnaast zijn de premies bij een collectief pensioen lager dan bij een individueel pensioen. Als je een collectief pensioen afsluit via LaaterDirect is die premie zelfs nog lager. Wij hebben namelijk onderhandeld dat iedereen die via ons een pensioenregeling afsluit het tarief voor grote bedrijven ontvangt. Ook als je geen groot bedrijf bent dus. Een ander nadeel is dat bij een individueel pensioen vaak gezondheidswaarborgen nodig zijn.  Als de werknemer ziek is kan het regelen van de pensioenregeling lastig zijn. Bij een collectief pensioen wordt elke werknemer geaccepteerd, ook als de werknemer bijvoorbeeld terminaal ziek is.

Wil jij een pensioenregeling afsluiten voor jouw werknemers? Laat jezelf dan goed adviseren, zodat je de juiste keuzes maakt.

Lees meer over digitaal advies via LaaterDirect